Studera utomlands med CSN – Nyheter om studiemedel!

NYA GLÄDJANDE NYHETER FÖR DIG SOM STUDERAR eller SKA STUDERA UTOMLANDS!

CSN ska underlätta för utlandsstudier

Nya regler skall underlätta för dig som vill studera utomlands, reglerna införs 2015 och kommer bland annat att innebära att:

  1. Studiemedelsbeloppet för boende och uppehälle blir detsamma som för studier i Sverige, dvs ca. 9004 kr per 4 veckors period.
  2. Du kommer att kunna låna mer för att bekosta kursavgiften. Idag kan du som mest låna 1350 kronor per vecka till kursavgiften. Från 2015 kommer detta att öka. Syftet med förändringen är att du inte ska styras av undervisningsavgifterna när du väljer utbildning och studieland.
  3. Det ska dessutom bli möjligt att göra ett större uttag under en kortare tid och låna mer till dyrare utbildningar.
  4. Det införs ett nytt merkostnadslån som ytterligare skall täcka de ökade kostnader som man har för att bo och studera utomlands, vilket blir en ökning med 555 kronor per vecka i extra lån.
  5. Studiemedlen kommer att utbetalas månadsvis på samma sätt som för studier i Sverige.
  6. Språkstudier utomlands. Om du ska läsa ett europeiskt språk, kan du idag bara få studiemedel om du studerar i Europa. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel för att läsa spanska i Spanien, men inte i Mexiko. Detta krav försvinner 2015. Du kommer då att kunna få studiemedel för en språkkurs utanför Europa, vilket innebär att du även kan få studiemedel om du vill studera engelska i USA, Australien, Nya Zeeland, Kanada, spanska i Sydamerika, portugisiska i Brasilien, franska i Kanada, etc. Kravet är att språket har officiella status i landet där du vill studera.

Detta innebär att om du påbörjar en utbildning under 2014 så kommer dina studielånsmöjligheter att förbättras avsevärt under år 2 av utbildningen.

Läs mer om studiemedel på vår hemsida!